+371 2203 5000

Norēķini

SIA “Aiko Med”
Reģ. nr. LV44103023101
Jur. adrese: Skaļupes 2-5, Līgatnes pag., Līgatnes nov.,
Latvija, LV-4108

SEB UNIBANKA
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV91UNLA0050000283229

Uz augšu