+371 2203 5000

Garantija

Visām precēm ir ražotāja noteikta garantija, tā dažādām precēm ir atšķirīga.

Informāciju par ražotāja garantijas laiku, izvēlētajai precei, var precizēt sazinoties ar mums pa tālruni 22035000.

Ja, garantijas laikā, precei tiek konstatētas kvalitātes problēmas, Klients kontaktējās ar mums, lai vienotos par tālāko darbību.

Neatbilstošas kvalitātes prece var tikt apmainīta pret kvalitatīvu tādu pašu vai ekvivalentu preci, vai arī Klientam tiek atmaksāta par preci samaksātā naudas summa.

Klientam obligāti jāuzrāda pirkumu apliecinoši dokumenti: pavadzīme vai garantijas talons, ja tas tiek izsniegts preci pārdodot.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

  • klients pašrocīgi ir mēģinājis novērst bojājumu un veikt preces remontu;
  • uzglabājis preci neatbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;
  • bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti: pavadzīme vai maksājumu apliecinoša kvīts, garantijas talons.

 

 

 

Uz augšu