+371 2203 5000

Norēķini

SIA „Aiko Med“

Reģ. Nr. 44103023101

PVN Nr. LV44103023101

Juridiskā adrese: „Skaļupes 2“ dz. 5., Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108

Saņemšanas/biroja adrese: Cēsu iela 19 – 9.kabinets, Valmiera, LV-4201

AS „SEB banka“, UNLALV2X, LV91UNLA0050000283229

AS „Citadele banka“, PARXLV22, LV84PARX0019003090001

 

Uz augšu